TR
EN

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İşe Alım

MAYA Grubu Şirketi başarıya giden yolda, ekibi oluşturan bireylerin performans ve yetkinliklerinin en önemli değerlerden biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma süreci uygulamaktadır.  MAYA Grup Şirketleri, işe alım sürecinde insanlarla dürüst ve doğrudan bir ilişki kurarak, kendisini işine adayacak ve bu sayede yeteneklerinin en iyisini ortaya koymak için ekip ruhu içinde çalışacak, karşısındaki kişilerle iyi iletişim kuran ve iyi ilişkiler geliştirebilen, müşteri odaklı, güleryüzlü, kurumsal ve etik değerlere saygılı kişileri işe almayı amaçlamaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı, işe alım sürecini, sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmadan yürüterek, aranan nitelik ve yetkinliklere uygun adayları yerleştirmek amacıyla seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütmektedir.

İş başvuruları, internet kanalıyla kabul edilip, yine aynı kanalla tek tek cevaplanmaktadır. Açık pozisyonlar için uygun adaylar görüşmeye çağrılmaktadır. Görüşme süreci olumlu sonuçlanırsa İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan iş teklifinde pozisyonla ilgili tüm bilgiler adaya verilmektedir. İşe alım sürecine dahil olan tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri dönüş yapılmaktadır.

Kurumsal değerlerimizle kendinizi özdeşleştirebiliyorsanız ve bizimle çalışmak istiyorsanız, www.kariyer.net sitesindeki mevcut iş fırsatlarımıza göz atabilirsiniz.
 

Eğitim

Her MAYA Grubu çalışanının gelişim planında eğitim, önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri, kişinin şirkete, departmanına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyabileceği konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen oryantasyon programı ile başlamaktadır. Her pozisyon için belirlenmiş olan eğitim programının yanı sıra kişinin ihtiyaçlarına göre gereken eğitimler belirlenerek İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirilmektedir. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan eğitim planlaması çerçevesinde, çalışanların görevlerinin gerektirdiği yetkinlik bazlı eğitimler, teknik ve mesleki eğitimler gerçekleştirilmektedir.
 

Performans Yönetimi

Şirketimizde, yıllık iş planına ait hedeflerin gerçekleştirilmesi ve çalışanların gelişiminin sağlanması amacıyla, yetkinlikleri ve potansiyeli geliştirmeyi destekleyen bir performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Performans yönetimi süreci, bireysel iş hedeflerinin belirlenmesi, ara dönem gözden geçirme, yetkinlik ve iş hedefleri değerlendirmesi aşamalarından oluşur. Bireysel iş hedefleri sene başında belirlenir, performans ve yetkinlik değerlendirme görüşmeleri sene sonunda yönetici ve çalışanın ortak katılımıyla gerçekleştirilir.
 

Ücret Yönetimi ve Yan Menfaatler

Şirketimizin ücret ve yan menfaatler politikası; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları ve piyasa koşullarını esas alan adil bir sisteme dayanmaktadır.

Ücretler; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl ocak ayında değerlendirilip güncellenmektedir.
Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişleri için servis aracı temin edilmiş olup, öğle yemeği şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Tüm çalışanlarımızın, grup şirketimiz olan MAPA A.Ş. IKEA Türkiye mağazalarında personel indirimi bulunmaktadır.
Bununla birlikte, piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmekte olan ve pozisyonlara göre değişen diğer yan menfaatler sunulmaktadır.