TR
EN
FAALİYET ALANLARIMIZ

Gizlilik

Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları, güncellikleri ve yeterlilikleri hiç bir şekilde MAYA Holding A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir. Web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı MAYA Holding A.Ş.'nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. Tüm çabalara rağmen, web sitesindeki bilgiler, görseller ve üçüncü taraf linkleri doğruluğunu ve/veya güncelliğini yitirmiş olabilir. Web sitesinde yer alan tüm bilgiler ve beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi, MAYA Holding A.Ş ve/veya grup şirketleri açısından herhangi bir bağlayıcılığı da bulunmamaktadır.

Benzer şeklide web sitesinde veya kullanımında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan da MAYA Holding A.Ş. ve/veya grup şirketleri, site hazırlayıcıları, şirket çalışanları, MAYA Holding A.Ş.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşlar hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.