MARGE

MAYA Grubu desteği ile kurulan MARGE Araştırma-Geliştirme A.Ş. enerji sektörü başta olmak üzere bir çok alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmaktadır.

2014 yılında kurulan MARGE, geliştirmiş olduğu teknoloji ile negatif değerli ürünleri, alternatif yenilenebilir yakıt ve katma değeri yüksek gübreye çevirebilmektedir. Atık yönetimi ve yakıt tedariği konusunda dünya genelinde yaşanan sorunlara düşük yatırım ve uygun işletme maliyetleriyle çözüm bulan MARGE, ilerleyen yıllarda tamamlanması planlanan yurtiçi ve yurtdışı tesisleriyle enerji sektörüne yepyeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.