MAYA Vakfı

16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Özsüer’in, savaş nedeniyle yaşadıkları topraklardan ayrılarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalan çocuklara duyduğu hassasiyet, 2014 yılının Aralık ayında Project Lift’in doğmasını sağladı. Ruh sağlığı ve psikososyal destek programı olarak başlayan proje hızla büyüdü, derinleşti ve zenginleşti. İhtiyacın büyüklüğü ve Project Lift’in olumlu etkileri, henüz bir yıl geçmeden bir vakfın kurulmasına vesile oldu. Maya Vakfı, özgür, güvenli ve üretken çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Eylül 2015’te faaliyete başladı.

Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanan Vakıf; 5-18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunuyor. Sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek oluyor. Özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapıyor, yerel ve uluslararası fonların katkılarıyla kapsamlı programlar yürütüyor. Faaliyetlerinin odağına dezavantajlı ve travmaya maruz kalan çocukları yerleştiren Maya Vakfı, onların etkileşim içinde olduğu kişi ve kurumların duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek için çalışıyor. Daha iyi bir geleceği hep birlikte yaratmak için, profesyonellerin uzmanlığını gönüllülerin enerjisiyle birleştiriyor.

www.mayavakfi.org

Hep birlikte daha iyiye…

Maya Vakfı, ana faaliyet alanını oluşturan ruh sağlığı ve psikososyal destek programı Project Lift kapsamında, maruz kaldıkları travmanın çocuklarda yarattığı tahribatı onarmak hedefiyle, baş etme becerileri kazandırma etkinlikleri düzenliyor. Savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, koruma hizmetlerinin yanı sıra, yaratıcı sanat terapileri ve sosyo-kültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği veriyor.

İstanbul Balat’taki saha ofisi aracılığıyla kapsama alanını genişleten Maya Vakfı, travmaya maruz kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında “Travmaya Duyarlı Okullar” projesini uyguluyor. Öğretmenlerle eğitim ve süpervizyon çalışmaları, okul personeliyle eğitici görüşmeler yapıyor. Çocuk koruma ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Maya Vakfı, kapasite geliştirme programları kapsamında, travmaya duyarlılığı artırmak ve sahada görev alan kamu ve özel ile sivil toplum kuruluşları çalışanlarının ruh sağlığı ve psikososyal destek konusundaki kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenliyor.

MAYA Vakfı Değerleri

Hak temelli yaklaşım

İnsan onurunun korunması

Tüm kültür ve farklılıklara saygı duyma

Çocuk ve genç odaklılık

Bilimsellik

İşbirliği ve gönüllü çalışma

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Eğitime katkı