Vizyon - Misyon

Vizyonumuz
MAYA’nın kurumsal vizyonu, öncelikle içinde bulunduğu sektörlerde kalite çıtası yüksek ürün ve hizmet sunumu ile saygın konumunu korumaktır. MAYA, bu vizyonuyla yurtdışında da genişlemeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz
MAYA’nın ana hedefi içinde bulunduğu sektörlerdeki faaliyetlerini, ahlaki değerlere bağlı kurumsal yönetim anlayışı olan, en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçlayan; müşterileri ve ortakları için değer yaratan, çalışanlarına saygılı, tedarikçilerine adil, topluma ve çevreye duyarlı bir yapıyla sürdürmeyi amaçlamaktadır.